Jag finns där vid din sida


Valdor Magnusson
Ibland frågar jag mig: Hur sätta ord på sorgen utan att såra?

Vad kan jag göra för att mildra?

Räcker det med att jag, du, vi "bara" finns där vid de sörjandes sida?

Förlåt, men det är så svårt att sätta ord på sorgen.

Vi finner kanske aldrig svaret, de sörjande, ställer på frågan: " Varför lämnade de oss?"

Men, vi kan gemensamt finna kraft och tröst att gå vidare, tills den dagen kommer då vi kan sätta oss ner och bläddra i minnenas fotoalbum och leende säga:" Åh du, kommer du ihåg när han/hon lärde si cykla?...Åh du, när ... Det glömmer jag aldrig.

Hm, det sägs att tiden läker alla sår. Men låt oss gemensamt se till att minnena består.


Valdor Magnusson


Copyright © 2013 Valdor Magnusson


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 
Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.